Drugie Urodziny DogVenture! KONKURS!

Są urodziny, jest impreza!
Od dwóch lat szyjemy dla Was i dla Waszych psiaków. Bez Was nasze działania nie miałyby sensu! W podziękowaniu za to, że jesteście z nami, przygotowaliśmy dla Was konkurs oraz mega rabat na zakupy!

Wejdźcie na Urodzinowe Wydarzenie DogVenture i przyłączcie się do zabawy!

1. Rabat aż 30% na cały asortyment w sklepie www.dogventure.shop.pl trwa od momentu startu wydarzenia, do 16.06.2020 do godziny 23:59 z kodem: IMPREZA

2. Konkurs trwa od 15.06.2020 od godziny 9:00 do 20.06.2020 do godziny 23:59 i odbywa się na wydarzeniu.
– Temat konkursu: Nasze przygody z akcesoriami DogVenture
– Zadanie konkursowe: umieszczenie posta w wydarzeniu wraz ze zdjęciem konkursowym (zdjęcie koniecznie w wysokiej rozdzielczości, ponieważ Zwycięzca będzie zobowiązany przesłać nam oryginał drogą mailową) i z imieniem psa.
– Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, z którym koniecznie trzeba się zapoznać, by poznać wszystkie warunki i zadania 🙂 Regulamin poniżej w opisie.
– Mamy dla Was trzy nagrody główne! Są nimi torby – nowość absolutna – z trzema wariantami noszenia 😉 Zdjęcia nagród możecie zobaczyć w przypiętym poście w wydarzeniu.

Bawcie się dobrze!

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu – „Drugie urodziny DogVenture”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma P.P.H.U. Synergia, właściciel marki DogVenture: Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 16, NIP: 883-181-61-51
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator
3. Konkurs nie jest stworzony, sponsorowany ani administrowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/dogventureshop/ (zwanej dalej „Fanpage”) i jest częścią wydarzenia „Drugie urodziny DogVenture” zorganizowanego przez Fanpage.

II. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, lub osoby powyżej 16 r.ż. posiadające zgodę swojego opiekuna prawnego
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie Fanpage Organizatora, oraz wzięcie udziału w wydarzeniu Organizatora: „Drugie urodziny DogVenture”
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub aplikacji ze strony Facebook’a
5. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznacznym z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.

III. Czas trwania konkursu i termin jego rozstrzygnięcia

1. Konkurs trwa od 15.06.2020 roku od godziny 9.00 do 20.06.2020 roku do godziny 23:59
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.06.2020 roku.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w poście wydarzenia „Drugie urodziny DogVenture” w dniu 24.06.2020 roku. Organizator ma prawo podać nazwę profilu Zwycięzcy, a także wykorzystać zdjęcie Zwycięzcy w swoich Social Mediach, stronie www, banerach, ulatkach i innych produktach reklamowych.
4. Po wyłonieniu Zwycięzców, będą oni zobowiązani do przesłania drogą mailową do Organizatora na adres mailowy: dogventure.info@gmail.com , nagrodzonego zdjęcia w wysokiej rozdzielczości oraz przesłania niezbędnych danych do wysyłki nagrody (imienia, nazwiska, adresu oraz nr telefonu).

IV. Zadanie konkursowe

1. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie posta ze zdjęciem konkursowym w wydarzeniu zgodnego z tematyką konkursu. W poście prosimy o podanie imienia psa znajdującego się na zdjęciu, oraz krótki opis Waszych przygód z akcesoriami DogVenture.
2. Tematyka Konkursu: Nasze przygody z akcesoriami DogVenture
3. Zamieszczone zdjęcie konkursowe musi być własnością publikującego, lub publikujący musi mieć do niego prawo
4. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców
5. Organizator wybierze 3 najlepsze zdjęcia i daje sobie prawo do przyznania ewentualnych wyróżnień

V. Nagroda

1. Nagrodami w konkursie są torby DogVenture 3w1 – absolutna nowość – ich wzór zostanie przyznany zwycięzcy losowo
2. Ewentualne zdjęcie wyróżnione przez Organizatora będzie nagrodzone akcesoriami z asortymentu Organizatora.
3. Nagroda zostanie przesłana pocztą do Zwycięzcy, do dwóch dni roboczych po otrzymaniu od Zwycięzcy maila ze zdjęciem i danymi do wysyłki. Wysyłka tylko na terenie Polski.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przepada.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę nieprawidłowych danych do wysyłki, jak również tych danych jak nazwa profilu, zmianę tych danych, które mogą uniemożliwić odszukanie Zwycięzcy.
6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, lub odwołania Konkursu. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona w wydarzeniu Organizatora „Drugie urodziny DogVenture”