REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOGVENTURE

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu jest Szczepan Smoleński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. “SynergiA” Szczepan Smoleński z siedzibą w 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa16/20/6, NIP: 883 181 61 51, REGON: 380 193 131, adres email: dogventure.info@gmail.com.
2. Marka DogVenture jest własnością firmy P.P.H.U. “SynergiA” Szczepan Smoleński z siedzibą w Kudowie-Zdrój, ul. Zdrojowa 16/20/6, NIP:883 181 61 51, REGON: 380193131.
3. Sklep internetowy – dalej zwany „Sklep” – będzie prowadzić sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.dogventure.shop.pl, jednak w fazie budowy strony, będzie ona dla Klienta tylko informacją o produktach.

II. Zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy (pakowania + wysyłki).
2. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
a) bezpośrednio na stronie www Sklepu,
b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) przez wiadomość wysłaną na fanpage’u w portalu Facebook.
3. Zamówienia mogą być składane 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Sklep kontaktuje się w sprawach zamówienia, najszybciej, jak to tylko możliwe, bez szczegółowo określonych godzin pracy.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz w sklepie na fanpage’u w serwisie Facebook przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, nazwa towaru, rozmiar, kolor, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Składając zamówienie Klient wskazuje:
a) swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia, które przechowywane są przez Sklep tylko do tych celów (patrz pkt.8 niniejszego Regulaminu)
b) zamawiany towar, oraz określa szczegóły zamówienia, jak kolor, rozmiar, wzór itp
c) adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar.
6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep, o czym informuje on Klienta drogą mailową w terminie do 24 godzin od momentu ustalenia i zatwierdzenia przez Klienta wszystkich szczegółów dotyczących zamawianego towaru drogą mailową, bądź kontakt przez fanpage w portalu Facebook.
7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty na rachunek bankowy – Bank: Pekao S.A. o/Kudowa Zdrój, Nr konta: 91 1240 6700 1111 0011 0618 0289. Kod BIC/SWIFT Pekao S.A. : PKOPPLPW; IBAN Pekao S.A.: PL + pełny numer rachunku.
8. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
9. Zamówienie zostaje przyjęte jest do realizacji po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym, a jego realizacja to 3 – 14 dni roboczych, po których następuje wysyłka towaru.
10. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 oraz ust.5 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.
11. Klient, dokonując zamówienia, akceptuje w całości niniejszy Regulamin Sklepu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z jego akceptacją.

III. Płatności

1. Klient może dokonać płatności za zamówiony towar przedpłatą przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w pkt. 2 ust. 7 niniejszego regulaminu.
2. Klient ma możliwość dokonania płatności za pośrednictwem strony internetowej Sklepu drogą elektroniczną za pomocą płatności elektronicznych Przelewy24, których operatorem jest PayPro SA.
3. Klient ma możliwość dokonania płatności kartą kredytową poprzez stronę internetową Sklepu. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4. Klient ma również możliwość dokonać płatności przy odbiorze zamówionego towaru poprzez opcję wysyłki “Za pobraniem”. Nie odebranie przez klienta przesyłki pobraniowej bez wcześniejszego podania przyczyny spowoduje brak możliwości ponownej wysyłki ” Za pobraniem” do danego klienta poprzez automatyczne anulowanie kolejnych zamówień z tym sposobem zapłaty.

IV. Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Szczegóły wysyłki ustalone są z Klientem podczas przyjęcia zamówienia.
2. Termin na zrealizowanie zamówienia (3 – 14 dni roboczych) liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym (w przypadku przelewu tradycyjnego termin na zaksięgowanie płatności wynosi 4 dni robocze, po upływie tego terminu i braku wpłaty, zamówienie będzie automatycznie anulowane), po czym następuje wysyłka towaru. W przypadku wyboru opcji płatności ” Za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony będzie od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
3. W przypadku dużych zamówień bądź okoliczności uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie podanym w Pkt. IV Ust.2, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o przewidywanym czasie dostawy.
4. Towar wysyłany jest w obrębie Unii Europejskiej.
5. Koszty przesyłki (pakowania i wysyłki) naliczane są wg cennika firmy kurierskiej wybranej przez Klienta.

V. Zwroty i Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie wiadomości email na adres dogventure.info@gmail.com wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. Koszt wysyłki zwrotnej lub reklamacyjnej towaru leży po stronie Klienta.
5. Towar objęty Promocją nie podlega zwrotowi.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru towaru zakupionego w dziale produktów gotowych o nazwie „Półka Sklepowa”.
2. Towar noszący ślady użytkowania oraz będący produktem spersonalizowanym, zamówiony w dziale „ Strefa Szycia Na Zamówienie”, nie podlega prawu odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Klient zwraca towar do Sklepu wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu Towaru Bez Podania Przyczyny dostępnym TUTAJ, do paczkomatu KUD04M przy ul. Gagarina 2 w Kudowie-Zdroju lub na adres: DogVenture, ul. Popiełuszki 1, 57-350 Kudowa-Zdrój, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
4. W terminie 14 dni od otrzymania towaru wraz z Formularzem Zwrotu Towaru Bez Podania Przyczyny, Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są produkty personalizowane, nieprefabrykowane – wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jak np. szelki guard, produkty z haftem czy produkty zaprojektowane i wykonane pod indywidualne wymagania klienta, znajdujące się w dziale produktów personalizowanych „Strefa Szycia Na Zamówienie” oraz zakupione w ramach oferty promocyjnej.

VII. Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 2 lata.
2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3. – a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem (np. kontakt ze słoną wodą), niewłaściwej konserwacji (np. pranie w pralce bez zabezpieczenia okuć), modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych (np. uderzenie i tarcie karabinkiem i okuciami o asfalt, beton); zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania (np. przetarcia lakieru na karabinkach, okuciach, przetarcia taśmy na brzegach, rysy na klamrze), spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie, uderzenie, przetarcie o szorstkie i twarde miejsca jak ściany, mury itp.).
5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.
7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
8. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych na własną rękę.
10. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę do dystrybutora bądź siedziby firmy ponosi Sklep, o ile reklamacja dotyczy wad produkcyjnych i materiałowych. W innych przypadkach opisanych szczegółowo w punkcie 4. koszty za wysyłkę ponosi Klient.
11. Po weryfikacji wady w siedzibie Sklepu produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny, bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

VIII. Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest P.P.H.U. “Synergia” Szczepan Smoleński z siedzibą w 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa16/20/6, NIP: 883 181 61 51
2. Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
3. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
6. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: dogventure.info@gmail.com.

IX. Własność intelektualna

1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep, ich opisy lub zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.

X. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego